O nás

Společnost AUDIT ONE s.r.o. je auditorská společnost zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky pod číslem licence 604. AUDIT ONE s.r.o. je jedním z nejrenomovanějších a nejrespektovanějších subjektů v oblasti auditorských, účetních a poradenských služeb s vysoce profesionální a etickou pověstí.